ارزیابی روش‌های داده‌کاوی مکانی و یادگیری ماشین جهت شناسایی منابع مستعد گردوغبار در خاورمیانه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 15-35

رامین پاپی؛ سارا عطارچی؛ علی درویشی بلورانی؛ نجمه نیسانی سامانی


توسعه یک سیستم توصیه‌گر برای هدایت گردشگران در سفرهای کوتاه شهری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 21-45

ارسلان رضوی؛ فرهاد حسینعلی


بهبود تخمین فاکتور C در مدل فرسایش خاک RUSLE بوسیله الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 59-82

سمیه ابراهیم‌زاده؛ سید کاظم علوی پناه؛ وحید محبوب