توسعه یک سامانه توصیه‌گر مکانی شخصی سازی شده (مورد مطالعه: توصیه مراکز تفریحی، ورزشی و بهداشتی درمانی به افراد سالمند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

پیش از پیدایش ‌سامانه‌های ‌‌توصیه‌گر، به دلیل حجم عظیم اطلاعات، کاربران به ناچار مجبور به صرف زمان، انرژی و هزینه بالایی برای یافتن اطلاعات مورد علاقه خود بودند. اما در عصر حاضر با وجود سامانه های ‌‌توصیه‌گر یافتن اطلاعات مورد علاقه در کوتاه‌ترین زمان با صرف کمترین هزینه و توسط شخص کاربر صورت ‌می‌ پذیرد. فقدان ابزاری که به افراد مسن کمک کند تا به طور فعال با جنبه های مختلف اثرات افزایش سن خود کنار بیاید و به خودکفایی برسد. بسیار قابل توجه است. سامانه های توصیه گر برای کمک به سالمندان در انتخاب ها و انجام امور، در قالب توصیه های مناسب گزینه خوبی است چنین رویکرد جامعی میتواند زندگی مستقل را برای سالمندان تسهیل کند در تحقیق حاضر سامانه ‌‌توصیه‌گر دانش مبنای شخصی سازی شده‌ای مخصوص سالمندان طراحی شده است تا فرد بر اساس نیاز‌‌ها و شرایط خود مناسب‌ترین و بهینه‌ترین موقعیت‌ها در یکی از سه کاربری درمانی، تفریحی و ورزشی را دریافت نمایند. جهت اجرای طرح پیشنهادی افراد سالمند براساس ویژگی‌‌ها و شرایط شخصی به کمک الگوریتم شبکه عصبی نگاشت خودسازمان‌ده خوشه بندی شدند و در ادامه جهت مدل سازی عدم قطعیت، ترجیحات سالمندان در موتور استنتاج فازی نوع دوم وارد و خروجی صریح و دقیقی به دست آمده است و از ترکیب عطفی خروجی‌های به دست آمده از دو بخش طراحی شده توصیه‌گری صورت پذیرفته و خروجی‌های مناسب به کاربر توصیه گشته است.در نهایت سامانه بر اساس سه پارامتر دقت(0.64)، حساسیت (0.86)و امتیاز F1 (0.73) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل حاکی از عملکرد خوب و قابل قبول سامانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات