توسعه یک سیستم توصیه‌گر برای هدایت گردشگران در سفرهای کوتاه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری-سیستمهای اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

انتخاب مکان مناسب برای تفریح، گردش و ورزش سؤال هر روزه و مهمی برای بسیاری از مردم است. سؤالاتی مانند اینکه چه مراکز تفریحی و ورزشی متناسب با بودجه و زمان گروه‌های مختلف مردم است، همواره وجود دارد. سیستم‌های توصیه‌گر متنوعی برای پیشنهاد بهترین گزینه‌ها به کاربران وجود دارد.  در این تحقیق با استفاده الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین سعی شده است تا بهترین پیشنهاد‌ها به کاربران توسط یک سیستم توصیه‌گر چند منظوره و با توجه به سلایق و سوابق آن‌ها ارائه گردد. در این پژوهش بر خلاف تحقیقات پیشین که سیستم‌های توصیه‌گر با توجه به برنامه‌های بلندمدت یا میان‌مدت چند روزه و هفتگی اقدام به ارائه پیشنهاد محل تفریحی می‌کردند؛ هدف، ارائه پیشنهاد‌هایی برای کاربران در بازه‌های کوتاه چند ساعته است. برای اینکه سیستم توصیه‌گر بتواند تشخیص دهد که به کاربر پیشنهاد محل تفریحی و ورزشی روباز یا سرپوشیده را بدهد، از الگوریتم ماشین‌های بردار پشتیبان و استفاده شده است. همچنین برای ارائه پیشنهادهایی متناسب با بودجه و زمان کاربر، روش خوشه‌بندی K میانگین به خدمت گرفته  شده است. در انتها پیش‌بینی میزان رضایت کلی کاربر نسبت به رضایت از محل پیشنهادی و نیز نسبت به مسیر پیشنهادی بررسی می‌شود. این سیستم توسط کاربران در محدوده مرکزی شهر تهران به خدمت گرفته شد و نتایج کمی نشان داد که به صورت کلی رضایت کاربران از مقصد پیشنهادی اهمیت بیشتری در رضایت کلی کاربران دارد (حدود 2/1 برابر) تا رضایت کاربران نسبت به مسیر پیشنهادی.

کلیدواژه‌ها