کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
توسعه یک سیستم توصیه‌گر برای هدایت گردشگران در سفرهای کوتاه شهری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 21-45

ارسلان رضوی؛ فرهاد حسینعلی