نویسنده = نجمه نیسانی سامانی
ارزیابی روش‌های داده‌کاوی مکانی و یادگیری ماشین جهت شناسایی منابع مستعد گردوغبار در خاورمیانه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 15-35

رامین پاپی؛ سارا عطارچی؛ علی درویشی بلورانی؛ نجمه نیسانی سامانی